Alüminyum Cürufundan Külçe İmalatı

ALÜMİNYUM CÜRUFUNDAN KÜLÇE İMALATI

Alüminyum cürufları birincil ve ikincil alüminyum üretim sonucu oluşan atıklardır. Alüminyum metali geniş kullanım alanına sahiptir ve geri dönüştürülme yeteneğinden dolayı enerji tasarrufu sağlanan bir metaldir. Kolay işlenebilirliği ve geri dönüştürülebilirliğinden sebep birçok ürün aliminyum metalinden ve alaşımından üretilmektedir ve bu oran gün geçtikçe artmaktadır.

aluminyum_cüruf

Alüminyum en çok bulunan bir metal olup ve oksijen ve silikon dan sonra dünya kabuğunda en fazla bulunan üçüncü elementtir. Alüminyum metali doğal olarak boksit madeninden elde edilmektedir ve boksitten elde edilen alüminyuma birincil alüminyum denmektedir. İkincil olarak hurda ve cüruftan elde edilmektedir.
Ar – Ge çalışmalarımıza cüruftan yüksek kalite de alüminyum elde etmek üzere proses çalışmalarıyla devam etmekteyiz. Çalışmalarımızı özellikle demir ( Fe) ve mangan (Mn) elementlerinden ayrımla daha yüksek cüruf elde etmek üzere tasarlamaktayız. Çalışmalarımızı aşağıda da akım şemasında verildiği gibi farklı prosesler kullanmaktayız özellike metalik ve bileşikten gelen demir elementini ayırım için farklı dizaynda döner tambur ve manyetik sistemler kullanmaktayız.

Aluminyum-Külce
aluminyum imalatı